Avocat Soare Madalina

„Experienta nu se castiga prin simpla trecere a timpului... Avocatura inseamna, deopotriva, a sti si a putea, adica a sti ce trebuie sa faci si a putea sa faci.”
Mircea I. Manolescu

Drept Comercial

 • 1Consultanta si reprezentare pentru infiintarea, organizarea si functionarea societatilor comerciale si a altor organizatii (modul de organizare a organelor statutare, implementarea sistemului de administrare, etc.);
 • 2Consultanta si reprezentare privind diverse modificari ale activitatii societatilor comerciale si organizatiilor (modificare capital social, reorganizare, fuziuni, lichidari, etc.);
 • 3Consultanta cu privire la orice alte aspecte de drept societar (strategii pentru protejarea intereselor actionarilor, desfasurarea in conditii de legalitate a adunarilor generale ale actionarilor, asistenta cu privire la secretariatul adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor societatii);
 • 4Consultanta in negocierea si redactarea contractelor comerciale.
Sus

Litigii si executari silite

 • 1Reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata cu preponderenta in litigii de drept civil, comercial, administrativ, dreptul muncii;
 • 2Asistenta in vederea contestarii procedurii executarii silite incepute de autoritatile fiscale (executarea silita a creantelor bugetare, lipsa titlului de creanta, etc.);
 • 3Asistenta acordata clientilor pentru punerea in executare si/sau contestarea executarii silite a contractelor comerciale (inclusiv contracte de leasing);
 • 4Recuperari debite.
Sus

Relatii de munca si resurse umane

 • 1Redactare, modificare contracte individuale de munca in scopul de a asigura protectia intereselor angajatorilor;
 • 2Redactarea documentelor aferente incetarii contractelor individuale de munca;
 • 3Asistenta juridica cu privire la incheierea de acorduri intre salariati si angajatori (functii de executie si top management, clauze de ne-concurenta si de confidentialitate);
 • 4Asistenta juridica cu privire la negocierea incetarii relatiilor de munca in cazul salariatilor ce ocupa pozitii de management;
 • 5Activitate de consultanta zilnica in vederea solutionarii unor probleme punctuale ale angajatorilor in domeniul dreptului muncii (bonusuri, compensatii, delegari, detasari);
 • 6Asistenta juridica legata de elaborarea/revizuirea regulamentului de ordine interioara si negocierea contractelor colective de munca (daca este cazul);
 • 7Asistenta juridica cu privire la restructurarea personalului in urma tranzactiilor, procedurilor de fuziune si divizare, reorganizare si concedieri colective;
 • 8Organizarea de programe de training privind legislatia muncii pentru personalul din departamentul de resurse umane.
Sus

Drept civil

 • 1Cereri de retrocedare pe cale administrativa – primarie, institutia prefectului sau pe cale judecatoreasca;
 • 2Intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare (investitii imobiliare);
 • 3Redactari notificari, tranzactii, etc;
 • 4Actiuni in garantie pentru evictiune, actiuni de revendicare imobiliara si mobiliara, actiuni pentru rezolutiunea si rezilierea contractelor, actiune de raspundere delictuala si contractuala, actiuni in simulatie, actiuni in granituire, actiuni privind dreptul de servitute, actiuni in nulitatea actelor juridice, actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune, actiuni posesorii, actiuni in materia exproprierii, partaj judiciar si succesiuni, masuri asiguratorii, evacuari, consultanta referitoare la contracte de vanzare – cumparare, donatie, mandat, renta viagera, asigurare.
Sus

Drept administrativ

 • 1Consultanta, asistenta si reprezentare in litigii de contencios administrativ si fiscal pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile publice centrale si/sau locale;
 • 2Cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice;
 • 3Consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale in domeniul achizitiilor publice;
 • 4Elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor;
 • 5Consultanta privind concesionarea de proprietati, servicii si lucrari;
 • 6Consultanta in vederea desfasurarii in mod legal a procedurilor de atribuire.
Sus

Programe de Conformitate

 • 1Programe complexe, bazate pe analizarea, determinarea si corectarea unor practici corporatiste care ar putea expune societatea la aplicarea de sanctiuni, amenzi, procese costisitoare si/sau raspundere fata de terti.
Sus

Organizatii profesionale (asociatii si fundatii)

 • 1Consultanta si asistenta privind constituirea asociatiilor profesionale (elaborarea actelor constitutive, derularea procedurilor si formalitatilor privind infiintarea si inregistrarea asociatiilor profesionale);
 • 2Consultanta si asistenta privind organizarea si functionarea asociatiilor profesionale (elaborarea regulamentelor de organizare si functionare, asistenta la sedintele organelor de conducere ale asociatiilor profesionale, proceduri de modificare si completare a actelor constitutive, mentinerea relatiilor cu institutiile si autoritatile publice implicate);
 • 3Consultanta si asistenta privind modificarile ce intervin in activitatile asociatiilor profesionale.
Sus

Domenii in care activeaza clientii Cabinetului

 • 1Bancar;
 • 2Industria hoteliera;
 • 3Constructii si inginerie;
 • 4BPO;
 • 5Imobiliare;
 • 6Sanatate si alimentatie publica.
Sus